Llandes

mach5La substitució de les llandes d'un vehicle pot plantejar-se per diferents motius com poden ser estètics, de resistència, funcionals (llantes de tot terreny amb bedlock, ...), com a conseqüència d'un canvi de mesura de pneumàtics (per garantir la compatibilitat llanda-pneumàtic) , per augmentar els amples de via (millorant l'estabilitat del vehicle), etc.

En qualsevol cas ens haurem d'assegurar que l'ample de la llanta sigui compatible amb la mesura de pneumàtic que vulguem instal·lar. En els casos en què la substitució de les llandes impliqui una modificació dels amples de via sempre serà millor mecànicament i bastant més econòmic legalitzar augments d'amples de via no superiors a 60mm en turismes i 150mm en tot terrenys.

Homologació:

La substitució de llandes s'haurà homologar quan impliqui modificació de l'ample de via.

Atès que la norma UNE 26192-87 permet una tolerància de fins a 30mm per als amples de via, només es considerarà reforma quan el valor mesurat sigui major o menor de 30 mm respecte del valor nominal indicat en la Targeta d'ITV. Aquesta operació s'haurà de realitzar tant per l'ample de via anterior com per al posterior.

Quan s'eixamplin les vies del vehicle, les rodes no podran sobresortir de la carrosseria. En cas que això passi serà necessari instal lar aletins o algun element que protegeixi als altres usuaris de la carretera de les projeccions de pedres, fang, gel, neu i aigua, i redueixin per a aquests usuaris el risc de contacte amb les rodes en moviment.

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per variacions d'ample de via de fins a 60mm en turismes i 150mm en tot terreny:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per variacions d'ample de via superiors a 60mm en turismes i 150mm en tot terreny:

doc_proyecto

Projecte tècnic i
Certificació final d'obra

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

NOTA: Quan la variació dels amples de via excedeixin els 60 mm en turismes i 150 en el cas de tot terreny el servei tècnic podrà requerir la realització d'un assaig de direcció.

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació de Rodes