Substitució del Manillar

manillar motoUna de les reformes més comuns en motocicletes i quads es la substitució del manillar original per un altres de diferents característiques, ja sigui per comunitat, funcionalitat o estètica.

En el mercat existeixen un gran nombre de fabricants d’accessoris per a motocicletes que fabriquen manillars tant específics per al nostre model de motocicleta com models universals.

Una vegada instal·lat el nou manillar s’haurà de comprovar que el vehicle mantingui tots els elements obligatoris com retrovisors, intermitents, velocímetre, testimonis i far davanter així com tots els comandaments amb els seus respectius marcatges.

Si els ancoratges del manillar al tija queden desprotegits i presenten arestes agudes serà necessari instal·lar alguna protecció tova d’escuma o similar a fi de protegir el conductor en cas d’impacte. De la mateixa manera, si el nou manillar presenta algun tipus de reforç o tirant central, recomanem que aquest també estigui protegit de la mateixa manera.

Homologació del Manillar

Per a la homologació de la substitució de manillar tant sols es necessari l’Informe de Conformitat i un Certificat de Taller, no es necessari Projecte Tècnic ni Certificat de Final d’obra.

Amb ambdós documents es necessari dirigir-se a qualssevol estació d’ITV on es farà constar la reforma del canvi de manillar a la targeta ITV del vehicle.