Snorkel

safari snorkelLa presa elevada d’admissió (snorkel) permet als vehicles amb motor de combustió interna prendre l’aire d’admissió a una major alçada. A major alçada l’aire és més fresc, de forma que si el snorkel està ben dissenyat afavorirà la combustió. A més evitarà en gran mesura l'entrada de brutícia per l’admissió del motor ja que a major alçada la densitat de partícules en suspensió és menor.

Si la instal·lació es realitza de manera que les connexions quedin completament estanques i es segellen els respiradors que puguin haver-hi en el circuit d’admissió, el snorkel també protegirà als vehicles tot terreny de l’entrada d’aigua en el motor al realitzar vadejos profunds.

Homologació:

Des del 14 de gener de 2011 la instal·lació d'un snorkel està tipificada com a reforma i s'haurà de tramitar la seva homologació.

Es tramitarà amb el codi de reforma 2.1 (modificació del sistema d'admissió del comburent). Documentació a presentar a l'estació d'ITV:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació del Snorkel