Body Lift

Body LiftUn “Body Lift” no es res més que uns suplements que s’instal·len entre el xassís i la carrosseria del vehicle. Al elevar la carrosseria del vehicle aconseguim millorar els angles d'aquesta respecte el terra y guanyar més espai per a les rodes. D'aquesta manera, en cas d’instal·lar pneumàtics de majors dimensions que els originals del vehicle, s'evita que aquests freguin contra la carrosseria. La instal·lació d’un “Body Lift” és una manera econòmica d’aconseguir més alçada per a la carrosseria del  vehicle sense afectar els arbres de transmissió ni a la suspensió del vehicle, per tant, els recorreguts de suspensió ni augmenten ni disminueixen.

El “Body Lift” sol estar compost per una sèrie de suplements de forma cilíndrica, normalment de “nylon”, d’entre una y tres polzades d’alçada (els més comuns) i de diferents diàmetres segons el fabricant i el vehicle al que estan destinats. En el mercat podem trobar kits específics per a cada vehicle que incorporen tots els elements necessaris per a la seva instal·lació. També es possible fabricar els suplements artesanalment amb l’alçada i el material desitjats.

Body Lift Jeep Body Lift Jeep Body Lift

Aquests suplements s’instal·len en els punts on el xassís i la carrosseria s’uneixen, per tant s’utilitzen els mateixos punts d’anclatge originals del vehicle sense haver de modificar cap dels dos components.

Homologació

Un cop instal·lat el “Body Lift” s’haurà de comprovar que, degut a l’augment d’alçada de la carrosseria del vehicle, la distància des del terra fins a la vora inferior del para-xocs posteriors no superi els 550mm que marca la normativa. Altrament s’haurà d’instal·lar un suplement per a reduir aquesta alçada fins a un  valor dins del rang permès.

Al augmentar el centre de gravetat del vehicle, és recomanable compensar aquesta elevació mitjançant l’augment dels amples de via instal·lant llandes desplaçades o separadors de roda.