Calculadora de pneumàtics MC Enginyeria

mc-inginyeria.com ofereix als visitants una sèrie d'eines perquè puguin realitzar els càlculs necessaris i d'aquesta manera conèixer si la substitució dels pneumàtics per altres amb especificacions diferents a les originals els afectarà en quant a l'homologació del seu vehicle.

La calculadora de pneumàtics en versions anteriors realitzava les operacions de comparació de dues mesures en base als diàmetres obtinguts per càlcul. Ara, a diferència de la resta de calculadores disponibles a internet i amb la finalitat de tenir les dades més exactes possibles, mitjançant una base de dades oferim directament els valors que es troben tabulats en les diferents normatives, i només es donen els diàmetres per càlcul en aquelles mesures no tabulades a la normativa.

Estrenem un cercador d'equivalències, de manera que l'usuari podrà trobar fàcilment pneumàtics equivalents als originals i per tant sense haver de tramitar cap homologació.

Posem a disposició dels usuaris les taules on es relacionen els índexs de càrrega i codis de velocitat dels pneumàtics amb les corresponents magnituds físiques.