Major intensitat per a les llums de carretera

Gracies a la recent aplicació a Espanya, per part dels laboratoris, de la última actualització del Reglament CEPE/ONU en quant a la instal·lació de dispositius d'enllumenat i senyalització lluminosa, s'ha augmentat la intensitat màxima permesa per a les llums de carretera.

D'aquesta forma, per a les llums de carretera (llargues), s'ha augmentat la intensitat màxima de 225.000 candeles a 300.000 candeles, o el que és el mateix, de 75 punts d'il•luminació a 100 punts d'il·luminació.

Per a més informació relativa als requeriments necessaris per a la instal·lació de llums de carretera podeu consultar l'article sobre llums.