Vehicles d'Importació

Tramitem la documentació necessària segons el Reial Decret 750/2010 per a passar la ITV i matricular a Espanya vehicles d’importació. Ja siguin vehicles procedents de la UE o procedents de tercers països.

Fitxa reduïa: per a vehicles que no disposin de Certificat de Conformitat CE (CoC).

Homologació individual: per a vehicles sense contrasenya d’homologació europea o espanyola. També per a aquells vehicles que tot i disposar de contrasenya d’homologació europea o espanyola no son conformes a aquesta al haver sofert alguna reforma d’importància.

Certificat d’equiparació de contrasenya: per a aquells vehicles que es corresponguin a un vehicle amb contrasenya espanyola.

No dubti en consultar-nos per oferir-li la millor opció per a cada cas concret i orientar-lo en quant a viabilitat i documentació que serà necessària per a matricular el vehicle a Espanya. Tingui en compte abans de comprar un vehicle a l’estranger que segons les seves característiques (data de primera matriculació, normativa d’emissions, contrasenya, etc.) no sempre es possible la seva homologació i matriculació a Espanya. En alguns casos també pot ser necessària la adequació de llums, pilots i pneumàtics a la normativa europea.

Matriculació del vehicle a Espanya per canvi de residencia: per a aquelles persones que canvien la seva residencia a Espanya. Al no tractar-se d’una importació amb finalitats lucratives, el procés és senzill i econòmic. Els requeriments son haver estat residint durant un mínim de 12 mesos en el país d’origen i haver tingut el vehicle matriculat un mínim de sis mesos al seu nom. Durant els 12 mesos posteriors a la data de matriculació a Espanya no es podrà vendre el vehicle.

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació de Vehicles d'Importació