Llums

hella_rallyeEn aquest apartat comentarem els principals requisits a tenir en compte per afegir o modificar els dispositius d'enllumenat del nostre vehicle. Per no allargar-nos només exposarem els dispositius que més freqüentment es modifiquen en turismes i vehicles tot terreny. Per altres tipus de dispositius d'enllumenat o senyalització o altres tipus de vehicles consultar.

Llums de carretera

El nombre total de projectors de carretera només podrà ser de dos o bé de quatre. Totes hauran de portar el marcatge d'homologació en el propi dispositiu.

Han d'estar instal·lades a la part davantera del vehicle de manera que no puguin causar molèsties al conductor ni directa ni indirectament.

Han d'estar orientats cap endavant. Només es permetrà una llum de carretera de cada costat que pugui girar i produir il luminació en corba.

L'encesa dels llums de carretera podrà fer-se simultàniament o per parells. Les llums d'encreuament podran romandre enceses al mateix temps que les de carretera. En passar de la llum de carretera a la d'encreuament s'hauran d'apagar al mateix temps tots els llums de carretera.

La intensitat màxima de llums de carretera que es poden encendre al mateix temps no sobrepassarà les 300.000 candeles o bé 100 punts d'il·luminació. (1 punt = 3.000 candeles).

Puntos de iluminación
Exemple del marcatge d'un projector de llum de carretera de 17,5 punts d'il·luminació.

Projector de carretera de 17,5 punts d'il·luminació

Llums antiboira davanteres

Són dispositius opcionals. Només es permeten dues llums antiboira davanteres.

No es poden instal.lar a més de 400mm de l'extrem de l'amplada màxima del vehicle.

L'alçada mínima del terra és de 250mm, i l'alçada màxima de 800mm. No podran estar situades per sobre de les llums d'encreuament.

Hauran d'estar instal.lades a la part davantera del vehicle de manera que no puguin causar molèsties al conductor ni directa ni indirectament.

Hauran de poder-se encendre i apagar independentment de la resta de llums.

Homologació:

Amb la legislació antiga només era necessari homologar l'addició de projectors de llum de carretera. Des del 14 de gener de 2011, amb l'entrada en vigor del Reial Decret 866/2010, tota modificació, substitució, o desinstal·lació de qualsevol dispositiu d'enllumenat i/o senyalització s'haurà homologar. La documentació a presentar a l'estació d'ITV és:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

Per a sol·licitar una homologació descarregui del nostre apartat de descàrregues el formulari que millor descrigui les reformes realitzades al vehicle.