Seients

sparco_torinoÉs l'element d'unió entre el conductor i el vehicle. La reforma més freqüent és la substitució dels originals per uns altres de diferents. Les raons per a la substitució poden ser vaires: un model més esportiu i que per tant ofereixi una major adherència, major comoditat que els originals, o simplement per motius estètics. En qualsevol cas podem considerar les dues opcions que comentem a continuació.

La primera opció és instal·lar uns seients originals procedents d'un altre vehicle de la mateixa categoria que el nostre. L'avantatge d'aquesta opció és que el fabricant del vehicle ja ha realitzat els assajos i la homologació dels seients.

En aquest cas, serà necessari que els seients s' instal·lin directament sobre les guies originals del nostre vehicle, i sense realitzar cap tipus de modificació als anclatges dels nous seients, ni a les guies originals del vehicle, ni als anclatges originals dels cinturons . Si això no es compleix serà necessari realitzar els assajos en un servei tècnic d'homologacions que si bé és una opció molt vàlida per a fabricants i distribuïdors, normalment no és econòmicament viable per a un vehicle unitari.

La segona opció és instal·lar seients comercialitzats com a accessori. En aquest cas serà necessari que el fabricant o distribuïdor hagi realitzat tots els assaigs corresponents segons la legislació vigent. En la documentació del fabricant (TUV o similar) haurá d'inidcar en quins vehicles es poden instal·lar y sobre quines guies s'han assajat. D'aquesta manera, en funció del vehicle i forma d'anclatge, és possible homologar la instal·lació dels següents models:

 • RECARO Ergomed (SAB)
 • RECARO Expert
 • RECARO Orthopäd
 • RECARO Modular
 • RECARO Pole Position
 • RECARO Specialist
 • RECARO Speed
 • RECARO Cross Speed
 • RECARO Sport
 • RECARO Sportster CS
 • RECARO Cross Sportster CS
 • RECARO Style

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per a la substitució de seients per altres diferents:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

Per a sol·licitar una homologació descarregui del nostre apartat de descàrregues el formulari que millor descrigui les reformes realitzades al vehicle.