Volant

tuning_steering_wheelLa majoria del vehicles tot terreny, sobre tot si tenen certa edat, solen presentar volants amb un gran diàmetre exterior. Per tant la substitució del volant original del vehicle per un altre de tipus esportiu és una modificació molt freqüent en vehicles 4x4, ja sigui per estètica o per guanyar comoditat dins l'habitacle. Aquests volants presenten diàmetres menors, faciliten l'agafada i si ho desitgem, acosten el cèrcol exterior cap al conductor.

Homologació

Segons la Revisió Primera del Manual de Reformes de març de 2012, en vigor des del primer de juny de 2012, la substitució d'un volant per un altre no es considera reforma, sempre i quan la disminució de diàmetre no sigui superior al 10% respecte el volant original del vehicle. Per a reduccions superiors al 10%, el Servei Tècnic por requerir proves o assajos per a la homologació del nou volant.

Com a norma general, no es permet la substitució de volants amb airbag.

Documentació a presentar a l'estació d'ITV:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller