Suspensió

ome_springsLa modificació de les característiques del sistema de suspensió segueix sent de les reformes més habituals en tot tipus de vehicles, des de la instal·lació de coilovers i disminucions d'altura en tuning, fins a preparacions extremes en vehicles tot terreny que poden implicar a més la substitució de tirants, cardans, etc. amb la finalitat que el vehicle, en funció de l'esquema de suspensió de què disposi, pugui seguir mantenint les condicions de seguretat i funcionament normals.

Homologació:

Si augmentem l'alçada del vehicle, haurem de comprovar que es segueixi complint la directiva que afecta els dispositius de protecció posterior. Per a això, serà suficient amb que l'alçada lliure que quedi entre la part inferior del para-xocs posterior i el terra no sigui superior a 550mm. En el cas que això no es compleixi és probable que s’hagi d’instal·lar una barra antiempotrament.

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per a la modificació de la suspensió:

doc_proyecto

Projecte tècnic i
Certificació final d'obra

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

NOTA: el servei tècnic podrà requerir la realització d'un assaig de frenada per a aquells vehicles en què l'alçada total s'hagi incrementat en més de 100 mm respecte al valor original indicat a la Targeta d'ITV.

Per a sol·licitar una homologació descarregui del nostre apartat de descàrregues el formulari que millor descrigui les reformes realitzades al vehicle.