Separadors de roda

separadors de rodaEls separadors de roda s’instal·len a les boixes de roda originals del vehicle, desplaçant d’aquesta manera la roda cap a l’exterior del vehicle i augmentant l’ample de via del l’eix on s’instal·lin. Augmentant els amples de via en turismes aconseguim un vehicle mes estable en corbes i en vehicles tot terreny aconseguim compensar l’increment d’altura, degut a un canvi de molles, pneumàtics, o instal·lació de body lift.

En el mercat podem trobar separadors de roda específics per al nostre model de vehicle i de diferents gruixos. Per a vehicles tot terreny, els més comuns i suficients per compensar un augment d'altura estàndard, solen ser de 30mm de gruix.

Homologació de separadors de roda

La instal·lació de separadors de roda requereix homologació. En els casos d’augments  d’amples de via inferiors a 60mm en turismes o 150mm en vehicles tot terreny, només serà necessari un Informe de Conformitat  i certificat de muntatge de taller per a la seva homologació. Per augments superiors a 60mm en turismes o a 150mm en vehicles tot terreny es requerirà a més d’un Projecte Tècnic per a la seva homologació.

Quan, en instal·lar separadors, les rodes sobresurtin de la carrosseria del vehicle serà obligatòria la modificació de la carrosseria o la instal·lació de nous d’aletins a fi de solventar el mencionat problema. Les modificacions necessàries hauran de ser homologades segons s’indiqui en el Manual de Reformes. (Veure apartat: Carrosseria)

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per variacions d'ample de via de fins a 60mm en turismes i 150mm en tot terreny:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

Documentació a presentar a l'estació d'ITV per variacions d'ample de via superiors a 60mm en turismes i 150mm en tot terreny:

doc_proyecto

Projecte tècnic i
Certificació final d'obra

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

NOTA: Quan la variació dels amples de via excedeixin els 60 mm en turismes i 150 en el cas de tot terreny el servei tècnic podrà requerir la realització d'un assaig de direcció.

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació de Rodes