Nissan Patrol París-Dakar

Nissan Patrol Paris DakarNissan Patrol fabricat l’any 1987, preparat específicament per a al participació en raids dins la categoria T1, Vehicles Tot Terreny Modificats. Durant els anys que es va utilitzar exclusivament com a vehicle de competició els seus propietaris mai varen legalitzar cap de les reformes que el vehicle presentava.

Després de 22 anys des de la data de matriculació, el vehicle va arribar a les mans del nostres client i actual propietari. Al poc temps es va trobar amb el problema de legalitzar el vehicle i totes les seves reformes. A MC-Enginyeria vam realitzar tot el procés d’homologació y legalització de totes les reformes i components instal·lats al vehicle, tant per a poder passar la itv i circular legalment com per certificar el vehicle com a vehicle de competició segons la fitxa de homologació FIA T1026 para la categoria T1.

Història esportiva

Nissan Patrol Paris DakarDurant la seva llarga vida com a vehicle de competició aquest NISSAN PATROL va participar en dues edicions del famós Rallye PARIS-DAKAR i en multitud de proves de caràcter nacional, obtenint en totes elles resultats mes que respectables.

Durant el anys 1.989 i 1.990 aquest PATROL va competir en una desena de competicions de caràcter nacional, aconseguint sempre estar entre els cinc primers NISSAN classificats i acabant en la 8ena posició final en la Copa de Espanya Nissan.

A l’any 1.989 va participar per primera vegada al Rallye PARIS-DAKAR (en la seva onzena edició) en l’equip privat format per Alejandro Linati i Antonio Amor, competint amb el dorsal número 386. Per aquella edició el vehicle presentava la pintura tricolor que ja s’havia vist a les proves nacionals, verd per al capó, dues franges diagonals vermelles i blanc per a la part posteriori de vehicle. Estava patrocinat principalment per a Inmotor, Diputación de Galicia i discoteca Wanity. En la seva primera participació al Rallye PARIS-DAKAR, l’equip va arribar a la ciutat de Dakar però una averia en el pitjor moment no els va permetre arribar dies els temps establert al control de sortida de  la última etapa. Conseqüentment varen quedar exclosos de la carrera havent recorregut mes de 10.000km en 16 dies de competició i quan eren el 7e equip de nacionalitat espanyola classificat.

Nissan Patrol Paris Dakar Nissan Patrol Paris Dakar

A l’any 1.990 van repetir la participació de l’any anterior al Rallye PARIS-DAKAR, en la seva dotzena edició, també amb el pilot Alejandro Linati i amb el copilot Antonio Amor, en aquesta edició el seu dorsal era el número 415. El vehicle era pràcticament idèntic que en l’edició anterior exceptuant el seu aspecte exterior. Per aquesta ocasió el vehicle era totalment blanc i presentava els logotips del seus nous patrocinadors en tons blaus i vermells. En aquesta ocasió l’equip va aconseguir el seu objectiu, arribar al Llac Rosa de Dakar, obtenint la 78ena posició final en la categoria de cotxes.

Nissan Patrol Paris Dakar Nissan Patrol Paris Dakar


Característiques del vehicle

Carrosseria

Exteriorment el vehicle presenta un aspecte molt semblant al de un Nissan Patrol de sèrie però si repassem atentament el vehicle veurem que les modificacions son nombroses.

Les portes, el capó davanter i la porta posterior estan fabricats en fibra de vidre. El paracops davanter i posterior originals del vehicle han estat eliminats. En lloc del paracops davanter es va instal·lar una simple planxa d’acer a fi de protegir la part davantera del vehicle i fer la funció de patí al atacar les dunes mes verticals. L’espai deixat per el paracops posterior va ser tapat utilitzant una simple lamina de plàstic.

Es varen eliminar la finestres laterals posteriors i la finestra posterior, substituint-les per una xapa d’acer unida al vehicle mitjançant reblons. Les finestres laterals davanteres van ser substituïdes per unes altres de policarbonat de 3mm de espessor.

El vehicle porta faldons a les quatre rodes amb el fi de disminuir l’aixecament de pols i evitar les petites pedres que poden sortir disparades degut al gir de les rodes.

En la part superior del sostre del vehicle hi ha instal•lats els obligatoris (en competició) llums indicadors de STOP, que han d’estar situats a una altura superior als 150cm.

Mitjançant l’eliminació i la substitució de tots els elements comentats anteriorment s’aconseguí reduir el pes total del conjunt, reduir els voladius i centrar les masses a fi d’obtenir una vehicle molt mes ràpid i àgil.

Seguretat

El vehicle disposa de una estructura de seguretat antibolc interior, que garanteix la seguretat del pilot i del copilot evitant que l’habitacle es deformi en cas de bolcada. Aquesta estructura esta formada per un arc principal situat darrera el seients de pilot i copilot i un arc davanter situat al voltant del parabrises. Aquest dos arcs s’uneixen mitjançant dos membres longitudinals en la part superior i dos tirants de porta en la part inferior. En la part posterior del vehicle, l’arc principal esta subjecte a traves de dos tirants tranversals i un membre tranversal entre tirants. En total l’estructura disposa de sis peus de fixació al xassís de vehicle.

Per els seients del conductor i del copilot el vehicle disposa dels obligatoris “baquets” amb arnesos de seguretat de quatre punts.

Seguint les especificacions FIA, el vehicle disposa de dos sistemes d’extinció d’incendis, un per a l’habitacle i l’altre per al compartiment motor. Estan fabricats a base de conductes metàl·lics resistents al foc i connectats a una extintor de 5 kg de capacitat per al sistema de l’habitacle i un extintor de 2,5 kg per el sistema del compartiment motor. Ambdós extintors estan situats dins l’habitacle del vehicle on, tant el pilot com el copilot, pugui accedir-hi estan assentant a les seves places i amb els arnesos col·locats. El sistema antiincendis també presenta dos polsadors exteriors situats un cada cantó del parabrises davanter del vehicle.

Per a minimitzat riscos, el vehicle conte amb un sistema talla corrents que talla tots els circuits elèctrics i para el motor del vehicle. Presenta un interruptor interior situat a l’abast de pilot i copilot i amb dos polsador exteriors situats una a cada cantó del parabrises davanter.

Llandes i pneumàtics

El vehicle munta llandes marca BRAID, amb pneumàtics 7.50R16, de forma de no superar els 810 mm de diàmetre màxim que marca el reglament per a vehicles de quatre rodes motrius de la categoria T1.

Suspensió

Es manté l’esquema basic de suspensió de Nissan Patrol de sèrie: eixos rígids amb ballestes i amortidors en els dos eixos del vehicle. La única variació va ser la de instal•lar un segon amortidor per roda a fi de suportar les llargues i dures etapes del abans anomenat Paris-Dakar.

Interior

A l’interior del vehicle podem trobar tots les elements i característiques que fan d’aquest un vehicles de competició 100%. El panell d’instruments esta fabricat a base d’una simple planxa metàl·lica amb infinitat d’interruptors, indicadors i fusibles. Davant del pilot tant sols trobem els indicadors indispensables, a fi de no distreure la vista del conductor. Davant del copilot trobem els dos Terratrips, indispensables per a qualsevol prova de navegació. A la part posterior del vehicle trobem suport per a dues rodes de recanvi i el dipòsit de combustible de 300 litres de capacitat.

Nissan Patrol Paris Dakar Nissan Patrol Paris Dakar