Calculadora de pneumàtics

MIDA ORIGINAL
Designació:       
Ample [mm] Diàmetre [mm]
/ R [1]
ejemplo: 235/85R16, 14/80R20
X R [1]
ejemplo: 32x11.50R15
R [1]
ejemplo: 205R16, 7.50R16
- [1]
ejemplo: 7.50-16
MIDA NOVA
Designació:       
Ample [mm] Diàmetre [mm]
/ R [1]
ejemplo: 235/85R16
X R [1]
ejemplo: 32x11.50R15
R [1]
ejemplo: 7.50R16
- [1]
ejemplo: 7.50-16

Introdueix les mides dels pneumàtics

[1]En cas necessari utilitza el punt per separar els decimals.

[2] Perquè siguin EQUIVALENTS, els nous pneumàtics hauran de tenir un índex de capacitat de càrrega i un codi de velocitat igual o superior als de sèrie. Si es canvien les llandes, aquestes no poden variar l'ample de via que figura a la Targeta d'ITV en més de 30mm. En cas contrari es considera REFORMA

[3] El perfil de la llanda ha de ser compatible amb el pneumàtic.

[4] Aquesta reforma no es podrà dur a terme quan impliqui risc d’interferències amb altres parts del vehicle.